طرح توجيهي نورد گرم دوازده هزار تني توليد تسمه فولادی

فولاد سازی

مطالعه بازار و چهارچوب کلی صنعت۱٫ محصول :محصول این طرج ۱۲۰۰۰ تن انواع تسمه فولادی با عرض های مختلف به صورت استاندارد می باشد.۲ . مواد اولیه و بسته بندی : مواد اولیه طرح عبارت است از میان خطی کارخانجات نورد نظیر شرکت آذر صنعت همدان و میانه به میزان ۱۲۶۰۰ تن در سالمواد مصرفی طرح شامل : انواع روانکار و گریس ها به میزان ۸ تن در سال مواد بسته بندی شامل : تسمه مفتول جهت بسته بندی به میزان ۳۰ تن در سال