دانلود طرح توجیهی و امکان سنجی تولید ماهی دودی و شور

دانلود طرح توجیهی و امکان سنجی تولید ماهی دودی و شور خلاصه ای از طرح توجیهی : هئف از انجام این بررسی،مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید ماهی دودی و شور است .دراین بررسی بازار فروش،واردات و صادرات ،واحئ های فعال و در دست احداث ،منابع تامین مواد اولیه Continue Reading