طرح توجیهی تولید خوراک دام و طیور

طرح توجیهی تولید خوراک دام و طیور

دانلود طرح توجیهی تولید خوارک دام و طیور با ظرفیت سالیه ۱۵۰۰۰ تن در سال به تعداد اشتغال ۲۰ نفر