طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی با ظرفیت 1500 هکتار

دانلود طرح توجیهی جدید

مکانیزاسیون کشاروزی در ایران از سال 1345 یعنی سالی که قرارداد بین ایران و جمهوری رومانی به منظور خرید تراکتور و برخی از ادوات کشاورزی از آن کشور منعقد گردید مطرح شد. مکانیزاسیون در شکاورزی مترادف با کلمه اتوماسیون در صنعت است که خود به معنی اتوماتیک کردن یا به عبارتی کم کردن کار کارگری می باشد.