دانلود طرح توجیهی و بیزینس پلن ساخت افزودنی های پلیمری

دانلود طرح توجیهی و بیزینس پلن ساخت افزودنی های پلیمری ( از نوع پایدار کننده های حرارتی  و بر پایه اپوکسی و مواد کاهنده ویسکوزیته ) هدف از تدوین طرح توجیهی : در مطالعات طرح توجیهی، طرح از ديدگاه بازار، فني مالي اقتصادي طرح مورد بررسي قرار گرفته و نتايج Continue Reading