طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه (پیتوس و نخل زینتنی)

طرح توجیهی پیتوس 98

وضعیت جغرافیایی و طبیعی ایران به گونه ای است که آسمان روشن و صاف و آفتاب گرم آن عامل مثبتی برای رشد ونمو برخی گیاهان در فصول محتلف سال است این امر باعث می شود تا در آینده نه تنها از واردات بذر و قلمه گل و گیاه کاسته شود بلکه سبب صادرات محصولات گلخانه ای نیز خواهد بود با ید توجه داشت که فرآوده ه های گل و گیاه زینتی باید قادر باشند در بازارهای داخل و خارجی با فرآورده های مشابه رقابت نمایند. در حقیقت کسانی که به کار پرورش گیاهان زینتنی میپردازند زماین موفلق خواهند بود که همه ساله از محصولاتشان سود ببرند و برای دستیابی به این منظور مسائل مربوط به کیفیت گل،میزان محصول در واحد سطح ، زودرس یا دیررس بودن گل، هزینه تولید و روشهای بسته بندی ،حمل و نقل ، بازاریابی و صادرات بسیار حائز اهمیت است. بیشتر این مسائل وابسته به شرایطی است که گیاهان در آن رشد و نمو کرده پرورش می یابند و بعد به سوی بازاهای مصرف می روند.