طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای ۳۰۰هکتار

دانلود طرح توجیهی گیاهان علوفه ای

طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای ۳۰۰هکتار   خلاصه طرح توجیهی بهره برداری بی رویه و غیر عامی از منابع فقدان تعادل بین ظرفیت مراتع کشور و میزان استفاده از آنها ، منجر به کاهش توان تولید مراتع شده و در برخی از موارد به کلی این توان را مراتع Continue Reading