طرح توجیهی و بیزینس پلن نگهداری میوه و سبزیجات به روش LQF

طرح توجیهی و بیزینس پلن نگهداری میوه و سبزیجات به روش LQF هدف از تدوین طرح توجیهی : مطالعات امكان سنجي، مطالعات كارشناسي است كه قبل از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري اقتصادي انجام مي گيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فني و مالي و اقتصادي طرح مورد بررسي Continue Reading