طرح توجيهي گچ قالب سازي

طرح توجیهی گچ قالب سازی

سنگ گچ خاصی که از معدن آورده شده است به درون ورودی ریخته شده و توسط فیدرشاتونی بطف سنگ فکی هدایت می گردد و به یک بونکر به ظرفیت  ۱۰ متر مکعب که از ورق با لبه و بدون لبه تقویت شده و یک دستگاه فیدر شاتونی به ظرفیت ۲۰ تن در ساعت هدایت می شود. سنگ گچ پس از آنکه وارد سنگ شکم فکی گردید به قطعات کوجکمتری تبدیل می شود.